Ekspert: poslednje izmene od 23.05.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 23.05.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 47/16) 
 • Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja („Sl. glasnik RS“, br. 47/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 47/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 92693
 • Službenih mišljenja: 13412
 • Sudske prakse: 7793
 • Modela akata: 679
 • Obrazaca: 26001
 • Podzakonskih akata: 68226
 • Prečišć. tekstova: 20573
 • Propisa CG: 1287
 • Propisa R.Srpske: 1706

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.