Ekspert: poslednje izmene od 23.05.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 23.05.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o primeni faktora pola u delatnosti osiguranja (U PRIMENI: od 31. decembra 2022. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 58/22)
 • Odluka o dopuni Odluke o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 58/22)
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 58/22)
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 58/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 140763
 • Službenih mišljenja: 17138
 • Sudske prakse: 9860
 • Modela akata: 905
 • Obrazaca: 41343
 • Podzakonskih akata: 104798
 • Prečišć. tekstova: 31877
 • Propisa CG: 2110
 • Propisa R.Srpske: 2567

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.