Ekspert: poslednje izmene od 23.07.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 23.07.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera („Sl. glasnik RS“, br. 68/12)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove („Sl. glasnik RS“, br. 68/12)
 • Liste dopuna Listi aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu („Sl. glasnik RS“, br. 68/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 63148
 • Službenih mišljenja: 10929
 • Sudske prakse: 6325
 • Modela akata: 519
 • Obrazaca: 16420
 • Podzakonskih akata: 45691
 • Prečišć. tekstova: 13742
 • Propisa CG: 822
 • Propisa R.Srpske: 1126

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.