Ekspert: poslednje izmene od 23.08.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 23.08.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Sl. glasnik RS“, br. 78/17) 
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine („Sl. glasnik RS“, br. 78/17) 
 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj osnovnog obrazovanja za strani jezik („Sl. glasnik RS“, br. 78/17)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102622
 • Službenih mišljenja: 14807
 • Sudske prakse: 8350
 • Modela akata: 750
 • Obrazaca: 28954
 • Podzakonskih akata: 75737
 • Prečišć. tekstova: 23008
 • Propisa CG: 1504
 • Propisa R.Srpske: 1893

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.