Ekspert: poslednje izmene od 23.08.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 23.08.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike („Sl. glasnik RS“, br. 81/21)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci) („Sl. glasnik RS“, br. 80/21)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 80/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 134234
 • Službenih mišljenja: 16865
 • Sudske prakse: 9631
 • Modela akata: 883
 • Obrazaca: 39238
 • Podzakonskih akata: 99775
 • Prečišć. tekstova: 30400
 • Propisa CG: 1951
 • Propisa R.Srpske: 2408

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.