Ekspert: poslednje izmene od 23.09.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 23.09.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini („Sl. glasnik RS“, br. 80/15)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 80/15)
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 80/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 87652
 • Službenih mišljenja: 12707
 • Sudske prakse: 7544
 • Modela akata: 653
 • Obrazaca: 24093
 • Podzakonskih akata: 64374
 • Prečišć. tekstova: 19414
 • Propisa CG: 1201
 • Propisa R.Srpske: 1609

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.