Ekspert: poslednje izmene od 23.09.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 23.09.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Niš („Sl. glasnik RS“, br. 117/20)
 • Statut Komore ovlašćenih revizora („Sl. glasnik RS“, br. 117/20)
 • Uredba o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou („Sl. glasnik RS“, br. 116/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126672
 • Službenih mišljenja: 16466
 • Sudske prakse: 9352
 • Modela akata: 856
 • Obrazaca: 37065
 • Podzakonskih akata: 93936
 • Prečišć. tekstova: 28630
 • Propisa CG: 1874
 • Propisa R.Srpske: 2278

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.