Ekspert: poslednje izmene od 23.11.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 23.11.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara („Sl. glasnik RS“, br. 86/11)
 • Statut Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 86/11)
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Sl. glasnik RS“, br. 86/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58942
 • Službenih mišljenja: 10253
 • Sudske prakse: 5961
 • Modela akata: 484
 • Obrazaca: 14735
 • Podzakonskih akata: 42661
 • Prečišć. tekstova: 12689
 • Propisa CG: 729
 • Propisa R.Srpske: 1005

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.