Ekspert: poslednje izmene od 23.12.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 23.12.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 89/19)
 • Uredba o kriterijumima održivosti biogoriva (U PRIMENI: od 1. januara 2021. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 89/19)
 • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 89/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 121355
 • Službenih mišljenja: 16095
 • Sudske prakse: 9179
 • Modela akata: 833
 • Obrazaca: 35267
 • Podzakonskih akata: 90028
 • Prečišć. tekstova: 27322
 • Propisa CG: 1800
 • Propisa R.Srpske: 2182

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.