Ekspert: poslednje izmene od 24.01.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 24.01.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadama za registraciju finansijskih izveštaja, davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i naknadama za druge usluge koje Agencija za privredne registre pruža u postupku vođenja tog registra („Sl. glasnik RS“, br. 2/11)
 • Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 2/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 53321
 • Službenih mišljenja: 9205
 • Sudske prakse: 5507
 • Modela akata: 368
 • Obrazaca: 12775
 • Podzakonskih akata: 38513
 • Prečišć. tekstova: 11235
 • Propisa CG: 606
 • Propisa R.Srpske: 832

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.