Ekspert: poslednje izmene od 24.01.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 24.01.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita „Jadar“ („Sl. glasnik RS“, br. 8/22)
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta „Jadar“ („Sl. glasnik RS“, br. 8/22)
 • Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za ponovno glasanje na republičkom referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 8/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 138159
 • Službenih mišljenja: 16963
 • Sudske prakse: 9781
 • Modela akata: 896
 • Obrazaca: 40516
 • Podzakonskih akata: 102783
 • Prečišć. tekstova: 31305
 • Propisa CG: 2040
 • Propisa R.Srpske: 2482

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.