Ekspert: poslednje izmene od 24.02.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 24.02.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 20/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 20/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 74847
 • Službenih mišljenja: 11957
 • Sudske prakse: 7011
 • Modela akata: 593
 • Obrazaca: 20720
 • Podzakonskih akata: 54258
 • Prečišć. tekstova: 16775
 • Propisa CG: 975
 • Propisa R.Srpske: 1429

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.