Ekspert: poslednje izmene od 24.02.2021

Ekspert Internet je ažuriran 24.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 15/21)
 • Uredba o proglašenju Spomenika prirode „Kalemegdanski rt“ („Sl. glasnik RS“, br. 15/21)
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Sl. glasnik RS“, br. 15/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 130338
 • Službenih mišljenja: 16598
 • Sudske prakse: 9496
 • Modela akata: 866
 • Obrazaca: 38192
 • Podzakonskih akata: 96816
 • Prečišć. tekstova: 29451
 • Propisa CG: 1904
 • Propisa R.Srpske: 2333

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.