Ekspert: poslednje izmene od 24.03.2021

Ekspert Internet je ažuriran 24.03.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o klimatskim promenama („Sl. glasnik RS“, br. 26/21)
 • Pravilnik o sadržini Registra žigova, sadržini zahteva, prigovora i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa („Sl. glasnik RS“, br. 25/21)
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 24/21)
 • Uredba o dopuni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 24/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 130900
 • Službenih mišljenja: 16629
 • Sudske prakse: 9509
 • Modela akata: 869
 • Obrazaca: 38271
 • Podzakonskih akata: 97251
 • Prečišć. tekstova: 29578
 • Propisa CG: 1906
 • Propisa R.Srpske: 2345

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.