Ekspert: poslednje izmene od 24.05.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 24.05.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Sl. glasnik RS“, br. 48/17) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Sl. glasnik RS“, br. 48/17) 
 • Pravilnik o obrascu i sadržini recepta za veterinarske lekove, kao i načinu izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova („Sl. glasnik RS“, br. 48/17) 
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Sl. glasnik RS“, br. 48/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 100342
 • Službenih mišljenja: 14580
 • Sudske prakse: 8232
 • Modela akata: 736
 • Obrazaca: 28426
 • Podzakonskih akata: 73964
 • Prečišć. tekstova: 22492
 • Propisa CG: 1441
 • Propisa R.Srpske: 1846

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.