Ekspert: poslednje izmene od 24.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 24.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 43/19) 
 • Pravilnik o validaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata („Sl. glasnik RS“, br. 43/19) 
 • Pravilnik o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja („Sl. glasnik RS“, br. 43/19) 
 • Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika („Sl. glasnik RS“, br. 43/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117430
 • Službenih mišljenja: 15849
 • Sudske prakse: 9016
 • Modela akata: 821
 • Obrazaca: 33922
 • Podzakonskih akata: 87079
 • Prečišć. tekstova: 26410
 • Propisa CG: 1748
 • Propisa R.Srpske: 2123

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.