Ekspert: poslednje izmene od 24.07.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 24.07.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Sl. glasnik RS“, br. 63/13)
 • Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka koje se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornog odnosa („Sl. glasnik RS“, br. 63/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 63/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 70451
 • Službenih mišljenja: 11658
 • Sudske prakse: 6760
 • Modela akata: 565
 • Obrazaca: 18504
 • Podzakonskih akata: 51030
 • Prečišć. tekstova: 15561
 • Propisa CG: 916
 • Propisa R.Srpske: 1333

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.