Ekspert: poslednje izmene od 24.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 24.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/19) 
 • Zakon o robnim berzama („Sl. glasnik RS“, br. 52/19) 
 • Pravilnik o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Sl. glasnik RS“, br. 51/19) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 51/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118180
 • Službenih mišljenja: 15871
 • Sudske prakse: 9040
 • Modela akata: 822
 • Obrazaca: 34168
 • Podzakonskih akata: 87660
 • Prečišć. tekstova: 26559
 • Propisa CG: 1758
 • Propisa R.Srpske: 2131

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.