Ekspert: poslednje izmene od 24.08.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 24.08.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima („Sl. glasnik RS“, br. 108/20)
 • Uputstvo o primeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću u delu ograničenja ulaska lica u Republiku Srbiju („Sl. glasnik RS“, br. 108/20)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate redovne premije osiguranja depozita („Sl. glasnik RS“, br. 108/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126223
 • Službenih mišljenja: 16427
 • Sudske prakse: 9330
 • Modela akata: 854
 • Obrazaca: 36916
 • Podzakonskih akata: 93616
 • Prečišć. tekstova: 28508
 • Propisa CG: 1859
 • Propisa R.Srpske: 2255

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.