Ekspert: poslednje izmene od 24.09.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 24.09.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 102/14)
 • Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža („Sl. glasnik RS“, br. 101/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 101/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 78874
 • Službenih mišljenja: 12281
 • Sudske prakse: 7240
 • Modela akata: 615
 • Obrazaca: 21898
 • Podzakonskih akata: 57273
 • Prečišć. tekstova: 17773
 • Propisa CG: 1049
 • Propisa R.Srpske: 1521

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.