Ekspert: poslednje izmene od 24.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 24.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica („Sl. glasnik RS“, br. 126/14)
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 126/14)
 • Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 126/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80134
 • Službenih mišljenja: 12352
 • Sudske prakse: 7292
 • Modela akata: 625
 • Obrazaca: 22148
 • Podzakonskih akata: 58234
 • Prečišć. tekstova: 18059
 • Propisa CG: 1076
 • Propisa R.Srpske: 1534

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.