Ekspert: poslednje izmene od 24.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 24.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kriterijumima i merilima za vrednovanje programa stručnog usavršavanja („Sl. glasnik RS“, br. 101/18) 
 • Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korišćenju, odnosno o investiranju sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 101/18) 
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2019. godini („Sl. glasnik RS“, br. 99/18) 
 • Posebne uzanse u poslovanju špediterskih društava u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 99/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113496
 • Službenih mišljenja: 15504
 • Sudske prakse: 8881
 • Modela akata: 812
 • Obrazaca: 32528
 • Podzakonskih akata: 83932
 • Prečišć. tekstova: 25627
 • Propisa CG: 1698
 • Propisa R.Srpske: 2087

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.