Ekspert: poslednje izmene od 25.02.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 25.02.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 14/16) 
 • Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Sl. glasnik RS“, br. 14/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 14/16) 
 • Zakon o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 13/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 13/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 90959
 • Službenih mišljenja: 13135
 • Sudske prakse: 7668
 • Modela akata: 666
 • Obrazaca: 25281
 • Podzakonskih akata: 66890
 • Prečišć. tekstova: 20184
 • Propisa CG: 1256
 • Propisa R.Srpske: 1652

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.