Ekspert: poslednje izmene od 25.02.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 25.02.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica („Sl. glasnik RS“, br. 11/19) 
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o legitimaciji radnika na određenim dužnostima u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 11/19) 
 • Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove („Sl. glasnik RS“, br. 10/19) 
 • Pravilnik o model ustanovi („Sl. glasnik RS“, br. 10/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115058
 • Službenih mišljenja: 15577
 • Sudske prakse: 8946
 • Modela akata: 812
 • Obrazaca: 33232
 • Podzakonskih akata: 85202
 • Prečišć. tekstova: 25940
 • Propisa CG: 1716
 • Propisa R.Srpske: 2101

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.