Ekspert: poslednje izmene od 25.03.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 25.03.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje („Sl. glasnik RS“, br. 26/13)
 • Pravilnik o vrstama, načinu ostvarivanja i finansiranja posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova („Sl. glasnik RS“, br. 26/13)
 • Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Sl. glasnik RS“, br. 25/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 67995
 • Službenih mišljenja: 11500
 • Sudske prakse: 6565
 • Modela akata: 550
 • Obrazaca: 17603
 • Podzakonskih akata: 49214
 • Prečišć. tekstova: 14989
 • Propisa CG: 882
 • Propisa R.Srpske: 1289

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.