Ekspert: poslednje izmene od 25.04.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 25.04.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Sl. glasnik RS“, br. 37/12)
 • Uredba o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira („Sl. glasnik RS“, br. 35/12)
 • Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih podataka o imovini i obavezama privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga („Sl. glasnik RS“, br. 35/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 61718
 • Službenih mišljenja: 10642
 • Sudske prakse: 6194
 • Modela akata: 506
 • Obrazaca: 15681
 • Podzakonskih akata: 44625
 • Prečišć. tekstova: 13406
 • Propisa CG: 787
 • Propisa R.Srpske: 1068

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.