Ekspert: poslednje izmene od 25.04.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 25.04.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini („Sl. glasnik RS“, br. 41/16) 
 • Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda („Sl. glasnik RS“, br. 41/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica („Sl. glasnik RS“, br. 40/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 92270
 • Službenih mišljenja: 13316
 • Sudske prakse: 7763
 • Modela akata: 675
 • Obrazaca: 25866
 • Podzakonskih akata: 67898
 • Prečišć. tekstova: 20476
 • Propisa CG: 1279
 • Propisa R.Srpske: 1686

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.