Ekspert: poslednje izmene od 25.05.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 25.05.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta („Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori“, br. 5/18) 
 • Sporazum o saradnji između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ambasade Republike Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji („Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori“, br. 5/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 38/18) 
 • Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 38/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 108739
 • Službenih mišljenja: 15263
 • Sudske prakse: 8652
 • Modela akata: 788
 • Obrazaca: 30963
 • Podzakonskih akata: 80369
 • Prečišć. tekstova: 24504
 • Propisa CG: 1635
 • Propisa R.Srpske: 2010

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.