Ekspert: poslednje izmene od 25.06.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 25.06.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 59/12)
 • Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju („Sl. glasnik RS“, br. 60/12)
 • Pravilnik o sadržini, načinu određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja za potrebe socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 60/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 62761
 • Službenih mišljenja: 10827
 • Sudske prakse: 6281
 • Modela akata: 515
 • Obrazaca: 16244
 • Podzakonskih akata: 45435
 • Prečišć. tekstova: 13646
 • Propisa CG: 810
 • Propisa R.Srpske: 1103

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.