Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 25.07.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 69/12)
 • Usklađeni iznosi naknade iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (sa indeksom potrošačkih u prvom polugodištu 2012. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 69/12)
 • Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 69/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 63185
 • Službenih mišljenja: 10929
 • Sudske prakse: 6325
 • Modela akata: 519
 • Obrazaca: 16440
 • Podzakonskih akata: 45721
 • Prečišć. tekstova: 13746
 • Propisa CG: 822
 • Propisa R.Srpske: 1130

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.