Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 25.07.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Sl. glasnik RS“, br. 63/16) 
 • Odluka Ustavnog suda IUz-80/2014 (odnosi se na Zakon o javnom tužilaštvu) („Sl. glasnik RS“, br. 63/16) 
 • Odluka Ustavnog suda IUz-92/2014 (odnosi se na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama) („Sl. glasnik RS“, br. 63/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 93814
 • Službenih mišljenja: 13712
 • Sudske prakse: 7888
 • Modela akata: 687
 • Obrazaca: 26397
 • Podzakonskih akata: 69029
 • Prečišć. tekstova: 20881
 • Propisa CG: 1319
 • Propisa R.Srpske: 1743

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.