Ekspert: poslednje izmene od 25.09.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 25.09.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu podnošenja izveštaja i polaganju računa staratelja (“Sl. glasnik RS”, br. 83/13)
 • Pravilnik o uslovima za naknadu troškova i nagradu staratelju (“Sl. glasnik RS”, br. 83/13)
 • Uredba o izmeni Uredbe o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice (“Sl. glasnik RS”, br. 83/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 71588
 • Službenih mišljenja: 11730
 • Sudske prakse: 6829
 • Modela akata: 575
 • Obrazaca: 18897
 • Podzakonskih akata: 51835
 • Prečišć. tekstova: 15895
 • Propisa CG: 942
 • Propisa R.Srpske: 1353

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.