Ekspert: poslednje izmene od 25.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 25.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 67/19)
 • Autentično tumačenje odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 11/17) („Sl. glasnik RS“, br. 67/19)
 • Odluka (Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 08/2 broj 022.1-1/52) („Sl. glasnik RS“, br. 67/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119351
 • Službenih mišljenja: 16002
 • Sudske prakse: 9075
 • Modela akata: 827
 • Obrazaca: 34598
 • Podzakonskih akata: 88504
 • Prečišć. tekstova: 26849
 • Propisa CG: 1788
 • Propisa R.Srpske: 2149

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.