Ekspert: poslednje izmene od 25.10.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 25.10.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 98/21)
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene koridora auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad („Sl. glasnik RS“, br. 98/21)
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu sticanja viših stručnih zvanja u arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/21)
 • Odluka o usklađivanju visine troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 135508
 • Službenih mišljenja: 16914
 • Sudske prakse: 9722
 • Modela akata: 888
 • Obrazaca: 39875
 • Podzakonskih akata: 100752
 • Prečišć. tekstova: 30703
 • Propisa CG: 1966
 • Propisa R.Srpske: 2462

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.