Ekspert: poslednje izmene od 25.11.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 25.11.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Sl. glasnik RS“, br. 101/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 101/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama („Sl. glasnik RS“, br. 101/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu („Sl. glasnik RS“, br. 101/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 72840
 • Službenih mišljenja: 11843
 • Sudske prakse: 6927
 • Modela akata: 585
 • Obrazaca: 19771
 • Podzakonskih akata: 52759
 • Prečišć. tekstova: 16215
 • Propisa CG: 954
 • Propisa R.Srpske: 1388

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.