Ekspert: poslednje izmene od 25.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 25.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama („Sl. glasnik RS“, br. 81/19)
 • Pravilnik o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence („Sl. glasnik RS“, br. 81/19)
 • Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja („Sl. glasnik RS“, br. 81/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 120752
 • Službenih mišljenja: 16056
 • Sudske prakse: 9141
 • Modela akata: 831
 • Obrazaca: 35019
 • Podzakonskih akata: 89573
 • Prečišć. tekstova: 27167
 • Propisa CG: 1797
 • Propisa R.Srpske: 2179

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.