Ekspert: poslednje izmene od 25.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 25.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/13)
 • Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, br. 113/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, br. 113/13)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, br. 113/13)
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2014. godinu) („Sl. glasnik RS“, br. 113/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 73529
 • Službenih mišljenja: 11871
 • Sudske prakse: 6952
 • Modela akata: 588
 • Obrazaca: 20147
 • Podzakonskih akata: 53265
 • Prečišć. tekstova: 16397
 • Propisa CG: 956
 • Propisa R.Srpske: 1400

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.