Ekspert: poslednje izmene od 26.01.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 26.01.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika (“Sl. glasnik RS”, br. 9/22)
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, kriterijumi za procenu rizika, posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora inspektora za lekove i medicinska sredstva na osnovu procene rizika (“Sl. glasnik RS”, br. 9/22)
 • Pravilnik o sadržini prijave, načinu vođenja Evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis (“Sl. glasnik RS”, br. 9/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 138227
 • Službenih mišljenja: 16963
 • Sudske prakse: 9781
 • Modela akata: 896
 • Obrazaca: 40516
 • Podzakonskih akata: 102840
 • Prečišć. tekstova: 31319
 • Propisa CG: 2040
 • Propisa R.Srpske: 2483

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.