Ekspert: poslednje izmene od 26.02.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 26.02.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina („Sl. glasnik RS“, br. 21/14)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 21/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 74891
 • Službenih mišljenja: 11960
 • Sudske prakse: 7011
 • Modela akata: 593
 • Obrazaca: 20739
 • Podzakonskih akata: 54289
 • Prečišć. tekstova: 16786
 • Propisa CG: 976
 • Propisa R.Srpske: 1434

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.