Ekspert: poslednje izmene od 26.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 26.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o Memorijalnom centru „Staro sajmište“ („Sl. glasnik RS“, br. 15/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 15/20)
 • Pravilnik o radovima na redovnom održavanju javnih puteva („Sl. glasnik RS“, br. 15/20)
 • Pravilnik o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja („Sl. glasnik RS“, br. 14/20)
 • Pravilnik o ispitu i stručnom usavršavanju prosvetnih savetnika („Sl. glasnik RS“, br. 14/20) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122903
 • Službenih mišljenja: 16150
 • Sudske prakse: 9210
 • Modela akata: 837
 • Obrazaca: 35669
 • Podzakonskih akata: 91259
 • Prečišć. tekstova: 27627
 • Propisa CG: 1820
 • Propisa R.Srpske: 2196

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.