Ekspert: poslednje izmene od 26.03.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 26.03.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade („Sl. glasnik RS“, br. 21/12)
 • Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova („Sl. glasnik RS“, br. 21/12)
 • Poslovnik Narodne skupštine (prečišćen tekst) („Sl. glasnik RS“, br. 20/12)
 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 20/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 61219
 • Službenih mišljenja: 10575
 • Sudske prakse: 6155
 • Modela akata: 503
 • Obrazaca: 15472
 • Podzakonskih akata: 44267
 • Prečišć. tekstova: 13262
 • Propisa CG: 768
 • Propisa R.Srpske: 1059

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.