Ekspert: poslednje izmene od 26.03.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 26.03.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Lista o dopunama Liste supstanci koje izazivaju zabrinutost („Sl. glasnik RS“, br. 22/18) 
 • Lista o dopunama Liste supstanci kandidata za listu supstanci koje izazivaju zabrinutost („Sl. glasnik RS“, br. 22/18) 
 • Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola („Sl. glasnik RS“, br. 21/18) 
 • Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih srednjih škola („Sl. glasnik RS“, br. 21/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 107586
 • Službenih mišljenja: 15178
 • Sudske prakse: 8592
 • Modela akata: 782
 • Obrazaca: 30552
 • Podzakonskih akata: 79521
 • Prečišć. tekstova: 24214
 • Propisa CG: 1613
 • Propisa R.Srpske: 1993

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.