Ekspert: poslednje izmene od 26.04.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 26.04.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 39/17) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 39/17) 
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Sl. glasnik RS“, br. 38/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Sl. glasnik RS“, br. 38/17)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 99830
 • Službenih mišljenja: 14564
 • Sudske prakse: 8193
 • Modela akata: 732
 • Obrazaca: 28317
 • Podzakonskih akata: 73592
 • Prečišć. tekstova: 22356
 • Propisa CG: 1434
 • Propisa R.Srpske: 1839

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.