Ekspert: poslednje izmene od 26.06.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 26.06.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 54/13)
 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima („Sl. glasnik RS“, br. 54/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69736
 • Službenih mišljenja: 11638
 • Sudske prakse: 6704
 • Modela akata: 561
 • Obrazaca: 18259
 • Podzakonskih akata: 50570
 • Prečišć. tekstova: 15320
 • Propisa CG: 903
 • Propisa R.Srpske: 1322

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.