Ekspert: poslednje izmene od 26.06.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 26.06.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 60/17) 
 • Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije („Sl. glasnik RS“, br. 60/17) 
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije („Sl. glasnik RS“, br. 60/17) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Sl. glasnik RS“, br. 60/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 101197
 • Službenih mišljenja: 14698
 • Sudske prakse: 8277
 • Modela akata: 740
 • Obrazaca: 28643
 • Podzakonskih akata: 74600
 • Prečišć. tekstova: 22708
 • Propisa CG: 1465
 • Propisa R.Srpske: 1864

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.