Ekspert: poslednje izmene od 26.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 26.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/19) 
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2019. godini („Sl. glasnik RS“, br. 45/19) 
 • Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 45/19) 
 • Odluka o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 45/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117522
 • Službenih mišljenja: 15849
 • Sudske prakse: 9016
 • Modela akata: 821
 • Obrazaca: 33935
 • Podzakonskih akata: 87149
 • Prečišć. tekstova: 26431
 • Propisa CG: 1748
 • Propisa R.Srpske: 2125

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.