Ekspert: poslednje izmene od 26.07.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 26.07.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 71/17) 
 • Pravilnik o sastavu, načinu rada i postupku pred drugostepenom lekarskom komisijom („Sl. glasnik RS“, br. 71/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 71/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 101997
 • Službenih mišljenja: 14773
 • Sudske prakse: 8316
 • Modela akata: 744
 • Obrazaca: 28836
 • Podzakonskih akata: 75252
 • Prečišć. tekstova: 22859
 • Propisa CG: 1480
 • Propisa R.Srpske: 1878

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.