Ekspert: poslednje izmene od 26.07.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 26.07.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine („Sl. glasnik RS“, br. 73/21)
 • Poslovnik o radu Žalbene komisije u Komisiji za kontrolu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 73/21)
 • Pravilnik o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva, biotečnosti, komprimovanog prirodnog gasa, utečnjenog prirodnog gasa i vodonika („Sl. glasnik RS“, br. 72/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 133628
 • Službenih mišljenja: 16818
 • Sudske prakse: 9621
 • Modela akata: 879
 • Obrazaca: 39042
 • Podzakonskih akata: 99316
 • Prečišć. tekstova: 30239
 • Propisa CG: 1935
 • Propisa R.Srpske: 2402

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.