Ekspert: poslednje izmene od 26.08.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 26.08.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/13)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Sl. glasnik RS“, br. 74/13)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 74/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 70968
 • Službenih mišljenja: 11698
 • Sudske prakse: 6786
 • Modela akata: 568
 • Obrazaca: 18599
 • Podzakonskih akata: 51410
 • Prečišć. tekstova: 15651
 • Propisa CG: 921
 • Propisa R.Srpske: 1339

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.