Ekspert: poslednje izmene od 26.09.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 26.09.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS“, br. 68/11)
 • Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/11)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima („Sl. glasnik RS“, br. 69/11) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58018
 • Službenih mišljenja: 10062
 • Sudske prakse: 5881
 • Modela akata: 459
 • Obrazaca: 14426
 • Podzakonskih akata: 42081
 • Prečišć. tekstova: 12312
 • Propisa CG: 697
 • Propisa R.Srpske: 967

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.